Công ty GFT Việt Nam

Dự án: Công ty TNHH GFT Vietnam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GFT Vietnam

Địa điểm xây dựng: xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Thời gian thi công: 2013-2014

Share
Các tin bài liên quan