• Dự án: Thiết kế nội thất biệt thự hiện đại tại Hải Phòng
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Khách hàng:
  • Vị trí:
  • Dự án: Nhà máy sản xuất nến thơm xuất khẩu
  • Hạng mục:
  • Khách hàng: Creative Group Inc của Hoa Kỳ
  • Vị trí: thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng (Kim Thành), Hải Dương