• Dự án: Nhà máy sản xuất nến thơm xuất khẩu
  • Hạng mục:
  • Khách hàng: Creative Group Inc của Hoa Kỳ
  • Vị trí: thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng (Kim Thành), Hải Dương