Thiết kế nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc 3
  • Dự án: Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu
  • Hạng mục: Khu văn phòng, khu nhà xưởng sản xuất, kho, bãi để xe và các công trình phụ trợ
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Quốc tế LV
  • Vị trí: Hải Dương
  • Dự án: Mô hình nhà máy cơ khí chế tạo Mạnh Toàn
  • Hạng mục: Nhà máy sản xuất, nhà xưởng
  • Khách hàng: Công ty TNHH Cơ khí chế tạo công nghệ cao Mạnh Toàn
  • Vị trí: CCN Nguyễn Giáp, thôn An Quý, xã Nguyễn Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương