Tuyển dụng nhân viên Kế Toán

Mạnh Toàn Group đang tuyển dụng nhân viên Kế Toán, các thông tin chi tiết bạn hãy xem bên dưới:

1/ Các phúc lợi dành cho bạn

 • Thu nhập cạnh tranh, mức lương hấp dẫn theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)
 • Thưởng năng suất, dự án, sáng kiến,…
 • Du lịch, teambuilding hàng năm,…
 • Các quyền lợi được đảm bảo theo Bộ luật lao động hiện hành.

 

2/ Mô tả công việc

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

 

3/ Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch
 • Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo phân tích bằng excel tốt.
 • Cẩn trọng, trung thực, có nhu cầu làm việc ổn định lâu dài.
 • Số lượng cần tuyển: 02 người

 

4/ Thông tin liên hệ

 • Gửi cv qua email: ms.halipice@gmail.com
 • Điện thoại liên hệ:  098.555.5434 – 093.440.7747
 • Website: http://xaydungmanhtoan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin bài liên quan