Thi công biệt thự
  • Dự án: Biệt thự nhà Anh Đãn
  • Hạng mục: Tư vấn, thiết kế, thi công
  • Khách hàng: Anh Đãn
  • Vị trí: Kiến An, Hải Phòng