• Dự án: Nhà máy sản xuất nến thơm xuất khẩu
  • Hạng mục:
  • Khách hàng: Creative Group Inc của Hoa Kỳ
  • Vị trí: thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng (Kim Thành), Hải Dương
  • nhà xưởng An Dương, công ty Mạnh Toàn
  • Dự án: Xưởng ép nhựa An dương
  • Hạng mục: Công trình công nghiệp
  • Khách hàng: Công ty Mạnh Toàn Plastic
  • Vị trí: KCN Mai Hương, Kiều Trung, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng