• Dự án: Nhà máy sản xuất nến thơm xuất khẩu
 • Hạng mục:
 • Khách hàng: Creative Group Inc của Hoa Kỳ
 • Vị trí: thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng (Kim Thành), Hải Dương
 • nhà xưởng An Dương, công ty Mạnh Toàn
 • Dự án: Xưởng ép nhựa An dương
 • Hạng mục: Công trình công nghiệp
 • Khách hàng: Công ty Mạnh Toàn Plastic
 • Vị trí: KCN Mai Hương, Kiều Trung, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
 • Dự án đỉnh vàng
 • Dự án: Cải tạo xưởng, công trình phụ trợ Cty Đỉnh Vàng
 • Hạng mục: Cải tạo xưởng, công trình phụ trợ
 • Khách hàng: Cty TNHH Đỉnh Vàng
 • Vị trí: Hải Phòng
 • Dự án nhà máy sản xuất đồ chơi GFT
 • Dự án: Nhà máy sản xuất đồ chơi
 • Hạng mục: Xây dựng nhà xưởng, kho
 • Khách hàng: Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam
 • Vị trí: Thanh Miện - Hải Dương
 • Cải tạo nhà xưởng
 • Dự án: Công ty Đỉnh Vàng
 • Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng
 • Khách hàng: Công ty TNHH Đỉnh Vàng
 • Vị trí: Hải Thành - Dương Kinh - Hải Phòng
 • Dự án xây dựng công nghiệp nhà máy force unique
 • Dự án: Force Unique
 • Hạng mục: Xây dựng nhà xưởng
 • Khách hàng: Công ty Force Unique
 • Vị trí: Hải Dương
 • Xây dựng nhà xưởng
 • Dự án: Nhà máy GFT Việt Nam
 • Hạng mục: Nhà xưởng
 • Khách hàng: GFT Việt Nam
 • Vị trí: Hải Dương