Thiết kế Showroom xe máy
 • Dự án: Showroom xe máy
 • Hạng mục: Tư vấn - thiết kế - thi công Showroom
 • Khách hàng: Cty cổ phần thương mại Phú Hải Thành
 • Vị trí: Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Dự án đỉnh vàng
 • Dự án: Cải tạo xưởng, công trình phụ trợ Cty Đỉnh Vàng
 • Hạng mục: Cải tạo xưởng, công trình phụ trợ
 • Khách hàng: Cty TNHH Đỉnh Vàng
 • Vị trí: Hải Phòng
 • Dự án nhà máy sản xuất đồ chơi GFT
 • Dự án: Nhà máy sản xuất đồ chơi
 • Hạng mục: Xây dựng nhà xưởng, kho
 • Khách hàng: Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam
 • Vị trí: Thanh Miện - Hải Dương
 • Thi công nội thất chị Huyền Quán Toan
 • Dự án: Thiết kế, thi công nội thất nhà chị Huyền
 • Hạng mục: Thiết kế, thi công nội thất
 • Khách hàng: Chị Huyền
 • Vị trí: Quán Toan, Hải Phòng
 • Nhà hàng Nhật Bản
 • Dự án: Nhà hàng Nhật Bản
 • Hạng mục: Tư vấn, thiết kế, giám sát, thực hiện công trình
 • Khách hàng: Nhà hàng Nhật Bản trên đường Lạch Tray
 • Vị trí: Đường Lạch Tray, Thành Phố Hải Phòng
 • Thi công biệt thự
 • Dự án: Biệt thự nhà Anh Đãn
 • Hạng mục: Tư vấn, thiết kế, thi công
 • Khách hàng: Anh Đãn
 • Vị trí: Kiến An, Hải Phòng
 • Cải tạo nhà xưởng
 • Dự án: Công ty Đỉnh Vàng
 • Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng
 • Khách hàng: Công ty TNHH Đỉnh Vàng
 • Vị trí: Hải Thành - Dương Kinh - Hải Phòng
 • Dự án xây dựng công nghiệp nhà máy force unique
 • Dự án: Force Unique
 • Hạng mục: Xây dựng nhà xưởng
 • Khách hàng: Công ty Force Unique
 • Vị trí: Hải Dương
 • Xây dựng nhà xưởng
 • Dự án: Nhà máy GFT Việt Nam
 • Hạng mục: Nhà xưởng
 • Khách hàng: GFT Việt Nam
 • Vị trí: Hải Dương